Hoopnatie

  De conditie waarin we het gebied tussen de Cockerillkaai en de Timmerwerfstraat aantroffen was eerder chaotisch. Een aantal grootschalige volumes (het Zuiderpershuis, een bestaand hoekappartementsgebouw en het Muhka) bepaalden, door hun onderlinge interactie, mede de context. We stelden ons de plicht een einde te maken aan deze morfologische ambiguïteit. Onze uiteindelijke configuratie van de bouwvolumes zoekt het midden tussen stedelijke verdichting en ruimtelijke beleving.

  Het project bestaat uit 3 gebouwen: Blok A sluit aan op het resterende hoekgebouw en vervolledigt zo de gevellijn van zowel de Cockerillkaai als de Timmerwerfstraat. Blok B loopt parallel met de Timmerwerfstraat. Blok C omvat het bestaande pakhuis dat gerenoveerd en uitgebreid werd met een aanbouw. De driehoekige ruimte tussen de drie volumes wordt ingericht als privatief binnengebied. Op de ontmoeting tussen de drie volumes wordt een privaat pleintje gevormd, dat door zijn openheid perspectieven biedt naar de Scheldekaaien, de Zuiderdokken en het Zuiderpershuis.

  project nameHoopnatie
  categoryResidential, Office, Masterplan
  locationAntwerp
  year2017
  statusCompleted
  size14.500 m²
  clientHimmos NV