Lezing CBK Zeeland

Lezing CBK Zeeland en Architectenplatform

Architect, stedenbouwkundige en oprichter van LiPS [bridging life.people.space] Lieve de Cock spreekt op 20 september.
CBK Zeeland en het Zeeuws Architectenplatform organiseren elk jaar, met steun van de BNA, een serie architectuurlezingen. Ze dienen ter informatie en inspiratie voor de Zeeuwse ontwerp-gemeenschap. De uitkomsten worden doorgegeven aan overheids- en/of markt- en/of industrie-partners. Het thema dit jaar, 70 jaar na de ramp van 1953, is WATER. Dit typische Zeeuwse ruimtelijke element speelt een grote rol in de inrichting van de regio. En landelijk, dus ook voor Zeeland, is het uitgangspunt omarmd dat ‘bodem en water sturend’ moet zijn in ruimtelijk inrichting. We zullen dat in vier lezingen bespreken – elke lezing een ander schaalniveau: Landschap, Stedenbouw, Gebiedsontwikkeling en Gebouw.